SENDVIČ / A REKLAMNE TABLE

A board / U – sendvič reklamne poster table

Reklamni poster panoi u obliku slova A ili obrnutog slova T, namenjeni su za postavljanje reklama na ulazu u poslovne i maloprodajne objekte. Reklama na ulazu u Vašu radnju!