SAMOSTOJEĆI NOSAČI POSTERA

Samostojeći nosači postera, vaš lični prodavac koji poziva ljude u radnju!

A baord, menu baord, swing reklame, sendvič table – različiti oblici, isti cilj. Pozovite ljude u radnju, istaknite tablu – skrenite pažnju!