ŠATORASTE INFO TABLE

Šatoraste info table – oznake za stolove, oznake za konfernicije, držači za cene…

Šatoraste info tabla je univerzalno rešenje koje možete iskoristiti u velikom broju najrazličitijih situacija. Mogu poslužiti kao držači za cene, info tabla, tabla za specifikaciju proizvoda, oznaka za broj stola, oznaka za raspored sedenja ili oznaka govornika na konferenciji. Pronađite pravo rešenje za naše rešenje za obaveštenje!