TAYMAR držači za brošure A5 formata

 • Držač za brošure sa jednim džepom, format A5

  Držač za brošure formata A5 i sve druge tipove štampanih izdanja i reklamnog materijala čija širina ne prelazi 160mm (kolika je unutrašnja dimenzija ovog stalka). S obzirom na svoju dimenziju stalci iz ove grupe se često koristi i kao stalci za knjige, s obziro da se najveći broj knjiga i štampa u tom formatu. Izezatn kvalitet i nivo izrade ovih stalak čini ih vrlo atratktivnim elementom za ukrašavanje prostore. Stalci su izrađeni od polistirola mašinskim brizganjem smese i debljina njihovog zida je 3mm.

  500 дин.+ ПДВ
 • Držač za brošure na dva nivoa, format A5

  Ovaj tip nosaca za flajere kao i model predstavljen u sekciji iznad takođe pruža mogućnost izlaganja dva tipa brošura u jednom stalku, s tim da su džepovi kod ovog modela stalka poredjani kasakadno (jedan iza drugog). Ovaj model stalka za flajere je naročito pogodan za izlaganje brošura formata A5 kada je prostor na pultu ograničen i brošure bi trebalo da budu predstavljene diskretno, ali ipak dovoljno upadljivo klijentima kojima su namenjenje. Untrašnja širina džepova kod ovih stalak je 160mm, tako da su pogodoni za upotrebu kao stalci za izlaganje knjiga.

  1.100 дин.+ ПДВ
 • Držač za brošure na četiri nivoa, format A5

  Poseldnji model iz katergorija „Stalci za flajere format A5“ je stalak sa flajere na četiri nivoa. Svojom konfiguracijom ovaj stalak omogućava da na izuzetno malom prostoru možete izložiti četiri vrste različitih brošura ili veću količinu istih stalaka tako što ćete ih postaviti u četiri džepa.Poseldnji model iz katergorija „Držači za brošure format A5“ je stalak sa flajere na četiri nivoa. Svojom konfiguracijom ovaj stalak omogućava da na izuzetno malom prostoru možete izložiti četiri vrste različitih brošura i to na način da one klijentima mogu biti lako dostupne a sa druge strane da džepovi sa fljarima obezbede dovoljnu rezervu flajera tako da ih uvek budu u dovoljnoj količini za sve potencijalne kupce.

  1.520 дин.+ ПДВ