DRVENE PIŠI BRIŠI A TABLE (A-BOARD)

Drvene piši briši A table (drveni A borodvi)

Drvene A-board piši briši table, namenjene za brzo ispisivanje reklamnih poruka ispred lokala, restorana ili prodavnica. Skrenite pažnju na vaš lokal tradicionalnom reklamnom porukom!